Res harris

 

Lahir dan besar di yogyakarta. Suka menggambar sejak kecil. Dalam dunia senirupa, harris menekuni bidang Ilustrasi dan komik, terkadang juga bikin animasi, kadang juga mie instant. Harris mengeluarkan merk komik bernama  BLHDNK Comix. Selain membuat komik dan ilustrasi, harris juga biasa menjajakan jasa “Sketsa wajah tidak mirip” yaitu sebuah jasa menggambar potrait seseorang dengan hasil yang tidak mirip. cek websitenya www.sketsawajahtidakmirip.com

BLHDNK Comix


BLHDNK Merupakan singkatan dari Boleh Donk. Kata ini diambil karena boleh donk bagi harris adalah kata kata yang renyah dan cair. Biasanya digunakan seseorang untuk meminta seseuatu kepada yang lain, misalnya “boleh donk aku kerumahmu?” “ Boleh donk aku utang duitmu?” Dan lain sebagainya.

Blhdnk Comix berdiri  ditahun 2013, dan mengeluarkan cetakan komik pertamanya ditahun 2014 yaitu “Blhdnk komik kumpulan komik strip vol 1”. Mesin fotocopy menjadi kawan dari sebagian besar produksi BLHDNK Comix dan diterbitkan serta disebarkan secara mandiri. Jadi secara garis besar Blhdnk Comix adalah komik independent/underground yang dibuat oleh harris.